Att arbeta på bemanning som sjuksköterska kan vara en bra idé för vissa personer. Detta då du bland annat kan få ett mer flexibelt arbetsschema samt möjlighet att tillskansa dig värdefull erfarenhet från olika miljöer. Samtidigt är det också viktigt att väga in de potentiella nackdelarna i ditt beslut. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna och nackdelarna är!

Väg för- och nackdelarna med att jobba på bemanning som sjuksköterska

Som vi redan har nämnt finns det såväl fördelar som nackdelar med att jobba på bemanning som sjuksköterska. Vi har som hastigast berört fördelarna och tänkte nu diskutera nackdelarna lite grann. Dessa innefattar bland annat att karriären för vissa kan kännas lite mer osäker och riskfylld. Dessutom är det viktigt att du samarbetar med rätt bemanningsföretag för att du ska få en bra erfarenhet av tillvaron som konsult.

Samtidigt kan de potentiella nackdelarna ställas mot de många fördelar som finns med detta upplägg. En sådan fördel skulle kunna vara att det ofta är mer lukrativt att jobba som bemanningssjuksköterska än att vara anställd direkt av arbetsgivaren på traditionellt vis. Därför bör du väga fördelarna mot nackdelarna innan du fattar ditt beslut. Fortsätt att läsa så berättar vi mer!

5 skäl att jobba på detta sätt

Det kan finnas flera fördelar med att jobba på bemanning som sjuksköterska. Till dessa hör:

  • Flexibiliteten. Som bemanningssjuksköterska kan du i större utsträckning själv välja ditt schema och ta på dig de uppdrag som passar dig väl.
  • Omväxlingen. Omväxling förnöjer, som det så fint heter. När du väljer att jobba för ett bemanningsföretag får du ofta chansen att samla på dig ett brett urval av erfarenheter från olika uppdragsgivare och arbetsplatser.
  • Att det är utvecklande. Om du är intresserad av att få mycket utveckling i din karriär kan detta vara ett bra alternativ för dig. Dessutom får du möjlighet att utveckla ditt yrkesnätverk en hel del.
  • Lönen. Det är allmänt känt i branschen att du ofta kan tjäna betydligt mer som konsult än vad du hade tjänat i annat fall.
  • Självständigheten. När du jobbar på detta vis har du ett större inflytande över dina arbetsvillkor och ditt arbetsschema.